Privacyverklaring

en cookies

BEDRIJFSGEGEVENS

Art of Design
Boterbloem 57
1191 TN  Ouderkerk aan de Amstel

+31 (0)6 250 80 307
info@artofdesign.nl
www.artofdesign.nl

kvk 33304494
btw NL8072.76.297.B01

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeer ik hoe ART OF DESIGN jouw persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. ART OF DESIGN respecteert de privacy van al haar klanten en gebruikers op www.artofdesign.nl. De persoonlijke informatie die wordt verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van ART OF DESIGN en niet op de eventuele genoemde andere organisaties op deze website.

GRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden o.a. verwerkt, doordat je gebruik maakt van de diensten van ART OF DESIGN en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan ART OF DESIGN verstrekt. De doelen en grondslagen hiervoor zijn:

(Bedrijfs)naam, contact en betaalgegevens
(Naam, adres, telefoonnummer, emailadres, rekeningnummer, btw-nummer etc.)

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou wordt aangegaan en voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet. (facturatie). Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan ART OF DESIGN haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kan ik je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat ik geen diensten kan leveren.

Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Ik gebruik deze bijvoorbeeld om:

  • contact met je op te kunnen nemen (telefonisch, schriftelijk, email, whatsapp), wat noodzakelijk is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren.
  • goederen en diensten bij je af te leveren.
  • je een nieuwsbrief te sturen. Hiervoor vraag ik uiteraard eerst jouw toestemming en kun je deze altijd weer intrekken. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief.
  • promotionele acties toe te sturen (b.v. gratis weggever, webinar) of om je te informeren over nieuwe vergelijkbare of eventuele gewijzigde diensten.

IP-adres, lokatiegegevens
Gegevens over jouw activiteiten op de website (je surfgedrag, internetbrowser)

Ontwerpen

Alle gemaakte ontwerpen door ART OF DESIGN waarin persoonsgegevens worden verwerkt. (logo’s, huisstijlen, websites etc.)

BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS

ART OF DESIGN bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

GEGEVENS

BEWAARTERMIJN

Bedrijfs- en NAW-gegevens
Die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve
verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving.

7 jaar

Ontwerpen
Zodat ik jouw ontwerpen kan gebruiken in mijn
portfolio en als back-up voor als je deze weer een
keer nodig mocht hebben.

Blijven zolang als jij wilt bewaard. Moeten ze worden verwijderd? Neem dan contact met ons op!

 

 

Inloggegevens van jouw website
De gegevens van de aangemaakte gebruiker,
zodat ik je website kan onderhouden en aanpassen.

Na beëindigen van de overeenkomst een jaar.

 

Nieuwsbrief
De gegevens voor versturing van nieuwsbrief,
en/of promotionele acties.

Na uitschrijving maximaal drie maanden.

IP-adres, internetbrowser en locatiegegevens
ART OF DESIGN analyseert jou gedrag op de
website om de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen
op jouw voorkeuren.

30 dagen na websitebezoek

GEGEVENS DELEN MET DERDEN

ART OF DESIGN verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Je moet hierbij denken aan:

  • Facturatiesysteem (t.b.v. facturatie, offertes)
  • Plugins t.b.v. website (Cookies, Google Analystics, Social Media buttons, nieuwsbrief)
  • Webhosting
  • Leveranciers van drukwerk etc.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens verwerkt door ART OF DESIGN in te zien, te corrigeren of te verwijderen. ART OF DESIGN heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@artofdesign.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk.

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

ART OF DESIGN neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@artofdesign.nl.

KLACHT

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor de website en de werking van de website www.artofdesign.nl
wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins.
Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

COOKIES

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website, van in dit geval ART OF DESIGN, wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die ART OF DESIGN gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies

ART OF DESIGN maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven inzicht in het gebruik van de website van ART OF DESIGN. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik aan jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Google Analytics 

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons   

Op de website van ART OF DESIGN zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (‘liken’) of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. ART OF DESIGN heeft daar geen invloed op! Lees daarom hun privacyverklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.   

YES! DE EERSTE STAP
NAAR JOUW UNIEKE BRAND

Vul je naam en email in om
'The Blueprint Guide' naar jouw inbox
te versturen. Ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om en ga er dan ook vanuit, dat je hiermee akkoord gaat met de privacyverklaring.

Gelukt! 'The Blueprint Guide' is onderweg naar je inbox.